[صفحه اصلی ]     [ English ]  
Journal of Critical Care Nursing
:: دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1390 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 4 شماره 4 صفحات 203-208
XML بررسی توان خود مراقبتی بيماران مبتلا به نارسايی قلبی Print

[English Abstract]
نویسندگان: قاسم ابوطالبی *، نازيلا وثوقی، اسمعيل محمدنژاد، مريم نمادی ، محمد اکبری کاجی
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سي.سي.يو
چکيده مقاله:

   چکيده

  اهداف: بيمارانی که مراقبت ازخود را به عهده ميگيرند نيازشان برای استفاده از مداخلات دارويی کاهش يافته يا ازبين مي­رود. اين مطالعه با هدف تعيين توان خودمراقبتی افراد مبتلا به نارسايی قلبی انجام گرفت.

  روش­ها: پژوهش حاضر مطالعه­ای توصيفی مقطعی است که در آن 72 بيمار با حداقل هجده سال سن، مبتلا به بيماری نارسايی قلبی، که در فاصله­ی زمانی اول خرداد الی آخر تير سال 1389 در بيمارستان امام خمينی (ره) شهر اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده­ها، پرسش­نامه­ی اروپايی رفتارهای مراقبت از خود بود. تجزيه و تحليل داده­ها با آزمون آماری توصيفی ـ تحليلی و با استفاده از نرم­افزار SPSS17 انجام شد.

  يافته­ها: توان خود مراقبتی واحدهای مورد مطالعه در حد متوسط با ميانگين و انحراف معيار 26/6 ± 18/41 بود. آزمون­های آماری ارتباط معني­داری را بين عوامل کلاس نارسايی قلبی، سن، تأهل، تحصيلات، سابقه­ی آموزش، ميزان درآمد ماهيانه، ابتلا به بيماری مزمن ديگر و شغل با توان خود مراقبتی نشان داد (05/0> p ) و بين عوامل محل سکونت و جنس ارتباط معني­دار با توان خود مراقبتی مشاهده نشد (05/0< p ).

  نتيجه­گيری : نتايج مطالعه نشان داد که توان خود مراقبتی واحدهای پژوهش درحد متوسط و متأثر از فاکتورهای تأثيرگذار پايه، ازجمله سطح سلامت افراد مبتلا است. بنابراين لازم است پرستاران در حين انجام مداخلات پرستاری، با بررسی رفتارهای مراقبت از خود بيماران، نيازهای خودمراقبتی آنان را شناسايی کرده و آموزش­های برنامه­ريزی شده­ای را برای ارتقای رفتارهای مراقبت از خود بيماران تدوين و اجرا نمايند.  

واژه‌های کلیدینارسايي قلبي، بيمار، توان خودمراقبتی،
متن كامل [PDF 138 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Abootalebi G, Vosooghi N, Mohammad Nejad E, Namadi M, Akbari Kaji M. Study of the self-care agency in patients with heart failure . IJCCN. 2012; 4 (4) :203-208
URL http://www.inhc.ir/browse.php?a_code=A-10-116-1&slc_lang=fa&sid=1
ابوطالبی قاسم، وثوقی نازيلا، محمدنژاد اسمعيل، نمادی مريم، اکبری کاجی محمد. بررسی توان خود مراقبتی بيماران مبتلا به نارسايی قلبی . مجله پرستاری مراقبت ویژه. 1390; 4 (4) :203-208
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1390 )
Journal of Critical Care Nursing
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 683 queries by AWT YEKTAWEB 2713